Økrimpodden

En podcast om økonomisk kriminalitet

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes – kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter.