Hvem er vi?

Advokatfirmaet Erling Grimstad er et av landets ledende miljøer innen gransking og forebygging av økonomisk kriminalitet og andre kritikkverdige forhold, slik som:

  • Hvitvasking
  • Korrupsjon
  • Økonomisk utroskap
  • Bedrageri
  • Andre former for alvorlige regelbrudd

Med fokus på høy faglig kvalitet er vårt mål å bistå private foretak og offentlig sektor med gransking og compliance-tjenester, tilby teknologiske løsninger innen våre fagfelt, og bidra til å forebygge økonomisk kriminalitet.


Våre kompetanseområder

Vårt team består av mennesker med et usedvanlig engasjement for å hjelpe virksomheter med å beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Vi har spisskompetanse innenfor fagfeltet. Sammen med personer i vårt internasjonale nettverk, skreddersyr vi den kompetanse og de ressurser (team) som kreves til ethvert oppdrag.


Våre ansatte

Innovasjon

Vi er et fremtidsrettet advokatfirma og vi har fokus på innovasjon og nye løsninger for våre klienter. Vi utvikler teknologi som skalerer kunnskap innen fagfeltet, for at bedrifter på en enkel og effektiv måte skal kunne etterleve regulatoriske krav. Vi har blant annet utviklet

  • AML-appen – opplæring innen anti-hvitvasking og terrorfinansiering for rapporteringspliktige foretak i EU/EØS.

Fra vårt kontor i forskningsparken samarbeider vi med flere IT-selskaper og sitter tett på den utviklingen som foregår hos mange av de nystartede selskapene.

Samfunnsansvar og kompetansedeling

Vi brenner for å dele vår kunnskap. Derfor produserer vi blant annet Økrimpodden for å dele vår kunnskap om økonomisk kriminalitet. Vi tar også vårt samfunnsansvar på alvor. Derfor bistår vi blant annet asylsøkere med endelig avslag, pro-bono, gjennom NOAS sitt domstolsprosjekt.

Vårt team

Vårt team består av mennesker med spisskompetanse og engasjement for våre fagfelt. I tillegg til våre faste ansatte i Oslo har vi et omfattende internasjonalt nettverk av spesialister.

Vårt nettverk består blant annet av spesialister innenfor sikring og analysering av elektronisk lagret informasjon, personer med erfaring fra gransking, revisorer, økonomer, andre advokater, jurister og regnskapsførere. Gjennom nettverket av enkeltpersoner og selskaper, skreddersyr vi team av spesialister i hvert oppdrag med de profilene oppdraget krever.

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

eg@governance.no

(+47) 997 97 542

LinkedIn

Les mer om Erling

Fredrik B. Grimstad

Advokat og partner

fbg@governance.no

(+47) 984 59 372

LinkedIn

Les mer om Fredrik

Bjørn B. Meland

Advokatfullmektig

bbm@governance.no

(+47) 991 59 176

LinkedIn

Les mer om Bjørn

Stian Leikvoll-Oftedal

Spesialrådgiver

slo@governance.no

(+47) 404 03 010

LinkedIn

Les mer om Stian