Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

Erling er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Han har solid erfaring med områder som forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.

Erling anses som en av landets fremste rådgivere innen sine fagområder. Han har vært engasjert i arbeid for å beskytte virksomheter mot økonomisk kriminalitet på ulike måter. Han har vært sentral i etableringen og utviklingen av gransking som et eget fagfelt i Norge. Erling var blant de første som startet med varslingstjeneste og hjalp virksomheter med å utvikle gode rutiner, prosesser og systemer for håndtering av varslingssaker. Han har hatt ansvar for undersøkelse/granskning av flere enn et tusen varslingssaker, som rådgiver for varsler, den det ble varslet om eller som gransker for virksomheten som mottok varselet. 

I sin karriere har Erling hatt roller som leder og nestleder i Økokrim, førstestatsadvokat i Økokrim og før det som politietterforsker. Erling har også erfaring fra roller som etterforsker i FN og atomenergibyrået (IAEA) og deltatt som medlem i en av granskningskommisjonene oppnevnt av Stortinget. Erling har erfaring fra en rekke større prosessoppdrag i saker som omhandler økonomisk kriminalitet. Han har også vært leder for granskingsenheten i to av de største internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapene. 

Erling er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og politi fra Politiskolen og har master i ledelse fra BI.

Du kan høre Erling sammen med sine kollegaer og gjester i vår podcast: Økrimpodden →. Advokatfirmaet har også utviklet AML-appen→, opplæringsprogram i anti-hvitvasking for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Erling er ansvarlig for det faglige innholdet. 

Gjennom året holder Erling en rekke kurs hvor han deler av sin erfaring, kunnskap og setter organisasjoner i stand til å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet og regelbrudd. Erling er også forfatter av boka Gransking – ved mistanke om korrupsjon og andre former for økonomisk kriminalitet i arbeidsforhold (Gyldendal 2014).

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

LinkedIn