Governance

Risk

Compliance

Aktuelt

advokat

Spill og lær om anti-hvitvasking, hvor som

helst - akkurat når det passer deg.

Skjermbilde 2019-01-04 kl. 14.11.25.png

Still dine personvernspørsmål til Personvernrådgiveren og få svar fra chatboten umiddelbart.

Hvorfor jobber vi med Governance, Risk og Compliance?

Korrupsjon, svindel, sosial uansvarlighet, alvorlige regelbrudd og andre kritikkverdige forhold rammer eiere, medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser. Vi bistår virksomheter med å forebygge slike regelbrudd, blant annet gjennom gransking, etiske retningslinjer, prosedyrer, organisering, dilemmatrening og risikostyring. 

Compliance kan forstås som etterlevelse av lover, regler, retningslinjer og krav. Det er aktivitetene som gjennomføres i en virksomhet for å få ansatte i virksomheten til å opptre i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, regler og interne retningslinjer. Begrepet omfatter blant annet informasjonsforvaltning, risikostyring (jus) og virksomhetsstyring.

Corporate governance er et sett av prinsipper om hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres.

Uten en forståelse av hvorfor og hvordan selskapskriminalitet skjer, er det vanskelig å fatte hvilken plass governance, risk og compliance skal ha i en virksomhet.