Tjenester innen gransking og compliance

Vi gjennomfører gransking ved mistanke om kritikkverdige forhold, og bistår med compliancetjenester og beskyttelsestiltak innen anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

Miljøbilde i advokatfirmaet Erling Grimstad AS.

Gransking

Er du usikker på hva som faktisk har hendt?

Konsekvensene av økonomisk kriminalitet, brudd på lover og andre kritikkverdige forhold, kan være ødeleggende for en virksomhet. Noen ganger kan gransking være nødvendig for å treffe riktig beslutninger.

Granskingen kan bidra til å forebygge og forhindre lignende hendelser i fremtiden og bidra til at virksomheten tar riktige beslutninger. Vi er et av Norges ledende kompetansemiljøer innen gransking.

Anti-hvitvasking

Hvitvasking og terrorfinansering er en stor trussel mot samfunnet

Rapporteringspliktige foretak skal bidra til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Risikobildet for foretakene og kravene som stilles er under stadig endring.

Vi har omfattende erfaring med å bistå ulike rapporteringspliktige bransjer med utfordringer knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi har god kunnskap om regulatoriske krav etter norske, nordiske, europeiske og andre internasjonale lover og regler på området. Vi holder regelmessig opplæring for styremedlemmer, ledelse og ansatte hos våre kunder.

Podkast

Lytt på vår podkast om økonomisk kriminalitet

Hva er økonomisk kriminalitet (korrupsjon, bedrageri, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) og hvordan kan det forebygges og avdekkes? I Økrimpodden diskuterer vi dette sammen med gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter.

Bli ekspert i anti-hvitvasking med AML-appen

Med AML-appen blir ansatte i rapporteringspliktige foretak motivert og får nødvendig kompetanse. Ansatte blir blant annet utfordret til å løse reelle scenarier de kan oppleve i sin arbeidshverdag. AML-appen gir en grundig opplæring i hvitvaskingsregelverket. Appen er skalerbar og kan tilpasses deres virksomhet.