Fredrik Bergsmark Grimstad

Advokat og partner

Fredrik er advokat og partner i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Han har erfaring med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varsling, granskning, compliance, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, personvern og næringslivets menneskerettighetsansvar.

Fredrik utfører oppdrag for kunder som representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og ulike deler av offentlig sektor. I løpet av sin karriere har Fredrik samarbeidet med en rekke rapporteringspliktige foretak (bank og finans mv.), kommuner, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og foretak innen import/eksport.

Som rådgiver og advokat bistår Fredrik våre klienter med å håndtere saker effektivt. I møte med Fredrik vil dere oppleve en kunnskapsrik og tillitsskapende rådgiver. Hans engasjement for faget er tydelig i alt han gjør. Fredrik deler gjerne av sin kunnskap og vektlegger kompetanseoverføring til våre klienter som en del av oppdragene.

Fredrik har også hatt roller som interim compliance officer og personvernombud for noen av advokatfirmaets klienter. Han har også solid erfaring fra offentlig sektor og har arbeidet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statens Kartverk. Videre har han vært engasjert i internasjonalt juridisk arbeid i Togo (Afrika) og Kina.

Fredrik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med master i rettsvitenskap og LLM i Public International law (internasjonal offentlig rett).

Du kan høre Fredrik sammen med sine kollegaer og gjester i vår podcast: Økrimpodden. Advokatfirmaet har også utviklet AML-appen, opplæringsprogram i anti-hvitvasking for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Fredrik er prosjektleder for AML-appen.

Gjennom året holder Fredrik en rekke foredrag hvor han deler av sin erfaring, kunnskap og setter organisasjoner i stand til å redusere risikoen for regelbrudd.

Fredrik B. Grimstad

Advokat og partner

Tlf: (+47) 984 59 372

Epost: fbg@governance.no

LinkedIn