Prosedyre og tvisteløsning

En rettsak kan være en krevende prosess for de involverte partene og kan legge beslag på både tid og ressurser. I vår rådgivning fokuserer vi derfor på å informere våre oppdragsgivere om bruk av rettsapparatet og alternative måter å håndtere saken eller konflikten på.

Det kan likevel oppstå behov for å få avgjort en tvist i domstolene. Da er det viktig med en advokat som forstår bransjen, saken, de kommersielle hensynene og ser oppdragsgivers behov.

Vi tilbyr en unik kombinasjon av prosedyreerfaring og spisskompetanse innen våre fagfelt knyttet blant annet til erstatning, straff, varsling, personvern, hvitvasking, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

Kontakt oss for bistand med oppdrag innen prosedyre og tvisteløsning her

Forlik og forhandlinger

Klienten kan i mange tilfeller være tjent med å inngå et forlik. Et forlik sikrer oppdragsgiver en større kontroll over saken enn når saken behandles i domstolen. Vi bistår med å legge til rette for dette der det er i oppdragsgivers interesse.

Vår kompetanse

​Vi leverer tviste- og prosedyretjenester først og fremst innenfor våre spesialområder, slik som økonomisk kriminalitet, erstatning, straff, varsling og personvern, men også andre relaterte tjenesteområder. Alle våre advokater utfører prosedyreoppdrag.

Kontaktperson

Erling Grimstad

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

Om teamet

Noen av våre prosedyreområder

Økonomisk kriminalitet


Strafferett


Erstatningsrett


Forsikringsrett


Arbeidsrett


Avtale – og kontraktsrett


Kontakt oss for bistand med prosedyre og tvisteløsning