Åge S. Østereng

Spesialrådgiver datasikring og analyse

Åge S. Østereng arbeider med sikring og søk i elektronisk lagret informasjon (computer forensic). Åge er blant landets mest erfarne dataetterforskere. Han har lang erfaring fra Politiets Datakrimsenter og fra Kripos der han var sentral i arbeidet med digitale prosjekter knyttet til overgrepssaker. 

Siden 2011, har Åge arbeidet i gransking- og compliance enheter i konsulent- og advokatfirmaer. Han har deltatt i en rekke krevende oppdrag innen digital sikring og analyse. Han har også erfaring som sakkyndig vitne og som medhjelper til namsmannen ved utenrettslige bevissikringsoppgaver. 

Han har betydlig internasjonal erfaring, blant annet fra etableringen av High Tech Crime Unit i Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Åge S. Østereng

Spesialrådgiver datasikring og analyse

Tlf: (+47) 916 60 058

Epost: age@governance.no