Stian Leikvoll-Oftedal

Spesialrådgiver

Stian er siviløkonom, har en Master i Revisjon og regnskap og er Diplomert Internrevisor. Han har lang erfaring som internrevisor / leder av internrevisjonsfunksjonen og rådgiver, spesielt innenfor internkontroll, risikostyring, compliance og operasjonell risiko, særlig innen bank- og finansbransjen. Han har tidligere vært ansatt og partner i flere Revisjons- og rådgivningsselskap.

Stian har solid erfaring fra en rekke prosjekter knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Han gjennomfører for eksempel AHV-revisjoner (‘Helse-sjekk’ av status på tilpasning, implementering og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i rapporteringspliktige foretak) og bistår klienter med utarbeidelse av AHV-dokumentasjon, inkludert virksomhetsinnrettet risikovurdering, policy/rutiner/rammeverk og handlingsplaner for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Han gjennomfører også opplæring i anti-hvitvaskingsarbeid for styret, hvitvaskingsteam og ansatte i rapporteringspliktige foretak.

I tillegg bidrar Stian med blant annet økonomisk analyse og faktaundersøkelser i granskingsoppdrag og prosjekter knyttet til økonomisk kriminalitet.

Gjennom flere år har han deltatt som foredragsholder på IIAs kurs innen «Misligheter og granskning».

Stian Leikvoll-Oftedal

Spesialrådgiver

Tlf: (+47) 404 03 010

Epost: slo@governance.no

LinkedIn