Personvern

Har virksomheten du arbeider i kontroll med etterlevelsen av personvern?

Datatilsynet fører tilsyn med virksomheters etterlevelse av regelverket og kan blant annet ilegge gebyr ved manglende etterlevelse eller pålegge stans av behandling av personopplysninger. I tillegg har forbrukere, ansatte og samfunnet tydelige forventninger til at virksomheter behandler personopplysninger på en lovlig og forsvarlig måte.

Personopplysningsloven og GDPR stiller en rekke krav til virksomheter som behandler personopplysninger. Virksomheter som ikke etterlever regelverket risikerer dermed et betydelig omdømmetap dersom personopplysninger skulle gå tapt eller bli tilgjengeliggjort for andre.

Personopplysningsregelverket er komplekst, og det kan være utfordrende å vite hvordan man skal gå frem for å etterleve alle kravene og forventningene.

Vårt team er spesialisert innen personvern og har lang erfaring med å bistå virksomheter, organisasjoner og offentlig sektor med etterlevelse av personopplysningsregelverk. Vi har bistått virksomheter innen en rekke bransjer, blant annet innen helse, bank og finans, og teknologi.

Ta kontakt med oss her for informasjon om hvordan vi kan bistå din virksomhet med å etterleve personopplysningsloven og GDPR

Kontaktperson

Bjørn B. Mæland

Tlf: (+47) 991 59 176

Epost: bbm@governance.no

Om teamet →

Hva er GDPR?

GDPR er personvernlovgivning fra EU (General Data Protection Regulation). Norge er forpliktet til å gjøre GDPR til norsk rett, gjennom EØS-avtalen. GDPR har derfor blitt en del av den norske personopplysningsloven.

Dette innebærer at alle kravene som følger av GDPR også følger av personopplysningsloven. Personopplysningsloven og GDPR har som formål å verne fysiske personers personopplysninger.

Vi bistår blant annet med

Revisjon av virksomhetens personvernprogram


Bistand til utarbeidelse av personverndokumenter, blant annet rutiner for sletting, registrertes rettigheter, protokoll over behandlingsaktiviteter, databehandleravtale, personvernerklæring mv


Vurdering av risiko- og personvernkonsekvenser


Overføring av personopplysninger ut av EU/EØS


Brudd på personopplysningssikkerheten


Rettslig vurderinger av personvernspørsmål


Innebygd personvern


Opplæring av ledelsen og ansatte