30 – Har kryptovaluta en overvurdert hvitvaskingsrisiko?

Økrimpodden
Økrimpodden
30 - Har kryptovaluta en overvurdert hvitvaskingsrisiko?
/

Kryptovaluta er et populært investeringsobjekt for private. Har kryptovaluta en overvurdert risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering? I denne episoden forteller en av ØKOKRIMs eksperter om enkelte sider ved kryptovaluta.