5 – Terrorfinansiering (samtale med PST)

Økrimpodden
Økrimpodden
5 - Terrorfinansiering (samtale med PST)
/

Hva er terrorfinansiering og hvordan foregår det? Hva bør rapporteringspliktige særlig se etter?

Medvirkende: Finn Stuart Jordet og Anne Karoline Bakken Staff, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)