35 – Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

Økrimpodden
Økrimpodden
35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører
/

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?

Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer hvilket ansvar offentlige virksomheter har knyttet til dette.