Rapport: Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

I samarbeid med Transparency International Norge, har vi undersøkt politiets etterforskning av korrupsjonssaker. Resultatene er presentert i rapporten «Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

  Noen hovedfunn:

  • Det er store geografiske forskjeller på hvor i landet det er risiko for å bli etterforsket for korrupsjon.
  • Inntrykket er at oppklaring av korrupsjonssaker er avhengig av hvilket politidistrikt som etterforsker saken. 
  • Det er tilfeldig hvilke korrupsjonssaker som etterforskes
   • Det er f.eks. høyt antall saker som gjelder korrupsjonsetterforskning av byggesaker i enkelte politidistrikt, men ikke i andre distrikt.
  • Det er behov for bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder i korrupsjonsetterforskning – sammenlignet med andre økonomiske straffesaker fordi:
   • det sjelden finnes skriftlige bevis for avtaler som innebærer korrupsjon,
   • sideavtaler holdes skjult,
   • det ikke er noen fornærmede som kan gi politiet informasjon om hendelsesforløp,
   • vitner står i tilknytningsforhold til hverandre eller selv er del av korrupsjonshandlingen,
   • det er få informanter eller kilder som vil gi politiet informasjon,
   • det er krevende å avsløre de faktiske forholdene. 
  • Momenter av betydning for oppklaring av mistanke om korrupsjon:
   • Korrupsjonsetterforskning – krever tilstrekkelig ressursbruk på et tidlig tidspunkt av etterforskningen.
   • Etterforskningsledelsen – har sannsynligvis stor betydning for resultatet av etterforskningen.
   • Organisering av arbeidet og samarbeid mellom påtale og etterforskere har betydning for resultatet (bl.a. ved valg av tema, metode og strategi). 
   • Stabilitet og kontinuitet er viktig (dvs. forhindre utlån eller flytting av ressurser under etterforskning til andre politioppgaver)
  • Statsadvokatenes rolle – der bruk av etterforskningsmetoder, prosessuelle problemstillinger, personangrep på enkeltpersoner i påtalemyndigheten skaper uvante utfordringer for lokal statsadvokat/statsadvokatembete.

  Last ned rapporten her.