Nye krav til finanssektoren for å redusere cybertrusler – DORA forordningen

Nye krav til finanssektoren for å redusere cybertrusler – DORA forordningen

Ny EU-lovgivning for å styrke finanssektorens digitale operasjonelle motstandsdyktighet (Digital Operational Resilience Act, DORA) vil gjelde fra 16. januar 2025. Finansforetak har dermed i underkant av to år på å innrette seg etter det nye regelverket. Regelverket er vedtatt som en forordning, og skal øke finanssektoren i Europa sin motstandsdyktighet knyttet til cybertrusler. Regelverket er forventet å gjennomføres i norsk rett. 

Strafferettslig inndragning – et kriminalpolitisk virkemiddel mot økonomisk kriminalitet

Strafferettslig inndragning – et kriminalpolitisk virkemiddel mot økonomisk kriminalitet

Et hovedtrekk ved økonomisk kriminalitet er utsiktene til å oppnå en økonomisk gevinst. Det er derfor ikke uvanlig at gjerningspersonen foretar etterfølgende disposisjoner for å tilsløre, og dermed sikre det oppnådde utbyttet. Gjerningspersonen har for eksempel overført utbyttet fra et grovt bedrageri gjennom ulike finansinstitusjoner, eller benyttet utenlandske vekslingstjenester for kryptovaluta, i et forsøk på å forhindre at midlenes opprinnelse avdekkes. Et viktig virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet er derfor at gjerningspersonene fratas utbyttet. Dette kalles «inndragning».

Virksomheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter – åpenhetsloven

Virksomheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter – åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.

Hvitvasking – kravet til årsakssammenheng mellom utbyttet og den straffbare handlingen

Hvitvasking – kravet til årsakssammenheng mellom utbyttet og den straffbare handlingen

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.