Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

« Alle Arrangementer

Webinar: Forebygging av svindel mot kommuner

mars 2, 2023 @ 08:30 09:15

Velkommen til gratis webinar om svindel mot kommuner. Vi inviterer til en gjennomgang av tiltak kommuner kan iverksette for å beskytte seg mot svindel. Vi tar utgangspunkt i en aktuell svindelsak og forteller hva som skjedde og hvorfor. Med bakgrunn i saken gjennomgår vi både tiltak kommuner kan lære av for å beskytte seg mot svindel og hva kommuner kan gjøre for å oppdage det når det allerede har skjedd.

Hvem passer det for?

Ledere og andre ansatte i kommuner som har ansvar og oppgaver med å beskytte kommunen mot svindel og misligheter.

Foredragsholdere

Erling Grimstad i Advokatfirmaet Erling Grimstad.

Erling Grimstad, advokat

Erling vil dele erfaringer fra avsløring av svindelsaker og fortelle hvorfor det skjer, hva som skjer og hvordan det avsløres. Erling arbeider med varslingssaker, granskingsoppdrag og undersøkelser ved mistanke om kritikkverdige forhold.

Stian Leikvoll-Oftedal, internrevisor

Stian vil fortelle om hva kommuner bør se etter av røde flagg for å oppdage svindel tilfeller. Stian har mange års erfaring som internrevisor og fra gransking og undersøkelser av mistanke om misligheter.

Thomas Frigård, journalist

Thomas er journalist i Kommunal Rapport og har skrevet flere saker om svindel mot kommuner.

Tone Jæger Karlstad, forvaltningsrevisor

Tone er forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS. Tone vil dele sentrale funn fra undersøkelser som KomRev NORD IKS gjennomførte i Tana kommune i kjølvannet av at svindelsaken ble avdekt. Undersøkelsene ble gjennomført for å avdekke forhold hos kommunen som kan ha muliggjort svindelen.

Gratis