Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

  • Erling Grimstad LinkedIn

Erling er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold. Oppdragsgivere er blant annet banker, forsikringsselskap, andre private foretak, bistandsorganisasjoner eller kommuner.      

Erling har arbeidet med personvernrett siden 2004 og bistår virksomheter med etterlevelse av personvernforordningen (GDPR). Han bistår oppdragsgivere med blant annet risikovurdering, tiltaksplaner, databehandleravtaler og revisjoner.

Erling er mye brukt til opplæringstiltak og han er en erfaren foredragsholder innenfor temaer som forretningsetikk, dilemmatrening, hvitvasking, korrupsjon og håndtering av saker om regelbrudd i virksomheter.     

Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke oppdrag og saker i Europa, USA, Afrika og Asia. 

Erling var den første i Norge som startet granskings- og varslingstjenester. Han har dybdekunnskap fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr.  

erling.png

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

Erfaring

2017 - d.d.

Advokat og daglig leder

2004 - d.d.

Advokat og daglig leder

1981 - 2004

Politietterforsker, førstestatsadvokat og

assisterende ØKOKRIM-sjef

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS
Erling opprettet advokatfirmaet i 2017 for å tilby gransking- og compliance tjenester til banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og bistandsorganisasjoner. 
Erling har arbeidet med gransking og compliance i og utenfor Norge.
Erling har arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet i roller som etterforsker, påtaleansvarlig, aktor og som leder i ØKOKRIM.

Utdannelse

2001 - 2004

MBA

1986 - 1991
Master
1981 - 1983
Bachelor
BI
Master i ledelse (organisasjonspsykologi, styrearbeid og prosjektledelse).
Universitetet i Oslo
Juridisk embetseksamen.
Politiskolen i Oslo

Kontakt meg

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no