styret-anti-hvitvasking.png

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til styreseminar om anti-hvitvasking i samarbeid med Stian Leikvoll-Oftedal og Else-Cathrine Lund høsten 2019. 

 

Målgruppen for seminaret er først og fremst styreledere, styremedlemmer og øverste ledelse i rapporteringspliktige foretak, særlig innen bank og finans.  

Ta kontakt med oss for mer informasjon på hello@governance.no

Seminaret 5. juni er avlyst

Program og foredragsholdere

Del 1 | Regelbrudd som kan medføre personlig ansvar for stydemedlemmer


Advokat Erling Grimstad gjennomgår eksempler på regelbrudd som kan medføre personlig ansvar for styremedlemmer etter hvitvaskingsloven av 15.10.2018. Erling gjennomgår også hvilke krav hvitvaskingsloven setter til styremedlemmenes kompetanse. Erling Grimstad har mer enn 15 års erfaring som gransker og rådgiver innen forebygging av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. Han arbeider til daglig med bistand til banker og andre rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven.
Del 2 | Typiske feil og svakheter i bankenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket


Internrevisor Stian Leikvoll-Oftedal gir eksempler på typiske feil og svakheter i bankenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Stian har over 15 års erfaring som leder av internrevisjons-funksjonen i flere bankkonsern. Han har også erfaring som rådgiver for en rekke banker og finansforetak innenfor blant annet anti-hvitvasking, internkontroll, risikostyring og operasjonell risiko. Stian driver i dag selskapet Risikonsulenten AS, og har erfaring fra blant annet BDO, EY og Arthur Andersen.
Del 4 | Diskusjon


Diskusjon om hvordan ledelsen og styremedlemmene bør håndtere risiko etter hvitvaskingsloven av 15.10.2018.
Del 3 | Rapportering til styret i anti-hvitvaskingsarbeidet


Else-Cathrine Lund gjennomgår rapportering til styret i anti-hvitvaskingsarbeidet. Else-Cathrine har vært fagdirektør i finansjuridisk enhet i Finans Norge med ansvar for fagområdet økonomisk kriminalitet og hvitvasking de siste fem årene. Hun har ellers bred erfaring fra hvitvaskingsområdet og har blant annet ledet Enheten for Finansiell Etterretning (EFE/FIU) i ØKOKRIM. Tidligere har hun vært stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og advokat i PwC.

Seminar