GDPR på høring


General Data Protection Regulation (personvernforordningen fra EU) trer i kraft i alle EU/EØS land den 25. mai 2018. Innføringen av GDPR i Norge krever egen lov.

Denne prosessen er godt i gang. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til ny personopplysningslov på høring med høringsfrist 16. oktober 2017.

Du finner informasjon mer informasjon her:


Kontakt oss

(+47) 997 97 542

hello@governance.no

Gaustadalléen 21,

0349 Oslo,

Norge

  • White LinkedIn Icon

© 2017-21 Advokatfirmaet Erling Grimstad AS