OFAW 20 Governance.png

Risiko for økonomisk kriminalitet

Velkommen til Oslo Fraud Awareness week, der vi deler kunnskap om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Årets seminar vil være interessant for de som arbeider med compliance og beskyttelse mot svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Seminaret passer for ansatte i bank og andre rapporteringspliktige foretak, styremedlemmer, daglig ledere, ledere, økonomisjefer, regnskapsførere, revisor og andre som har behov for å holde seg oppdatert om metodebruk og risikoer for "fraud & corruption".

Sett av 12. november fra kl 12:00 til 15:30. Arrangementet gjennomføres som webinar. 

Seminaret er gratis.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Seminar: Oslo Fraud Awareness Week

12. november 2020

12:00 til 15:30

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

Fraud-Week-Logo-vertical.png

Program og foredragsholdere

12:00 - 12:15 | Introduksjon


Foredragsholder: advokat Erling Grimstad
12:15 - 12:45 | Presentasjon av funn i undersøkelse om misligheter i kommuner


Foredragsholder: advokat Erling Grimstad Erling har mer enn 30 års erfaring fra bekjempelse av økonomisk kriminalitet i og utenfor Norge. Han har bakgrunn som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende sjef i ØKOKRIM. Han arbeider med gransking og compliance – tjenester for oppdragsgivere i og utenfor Norge. Erling er daglig leder og advokat i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS.
12:45 - 13:30 | Grove avvik er avdekket i virksomheten – kan vi holde det hemmelig?


Foredragsholder: Steinar Flaa, First House AS Steinar er partner og seniorrådgiver i First House. Han bistår kunder og toppledere med blant annet strategisk posisjonering, kampanjer, PR og håndtering av utfordrende saker.
13:30 - 13:45 | Pause

13:45 - 14:30 | Avsløringer fra FinCen rapporter om kriminelles hvitvaskingsmetoder


Foredragsholder: Sigurd Bjørnestad, journalist Sigurd er journalist i Aftenpostens nyhetsredaksjon og er én av gravejournalistene som har arbeidet med lekkasjene fra FinCEN som ble kjent i september 2020.
14:30 - 15:10 | «Cyber crime»


Foredragsholder: Sikkerhetsevangelist Per Thorsheim, Secure Practice AS Vi forholder oss hele til digitale identiteter, og digital tillit er en vanskelig utfordring for mange. Presentasjonen til Per vil ta for seg disse nye utfordringene i form av svindel via telefon, sms, mail og internett generelt. Per Thorsheim er en internasjonalt anerkjent sikkerhetsekspert, spesielt innen passord og digital autentisering. Han påstår å vite ditt neste passord. Han jobber som Sikkerhetsevangelist i Secure Practice AS, et norsk oppstartsfirma som leverer løsninger innen epost sikkerhet, e-læring og sikkerhetskultur.
Twitter: @thorsheim
15:10 - 15:30 | Hva er ID-tyveri og hvordan kan du beskytte deg selv?


Foredragsholder: Erling Grimstad