bilde til web.png

Risiko for økonomisk kriminalitet

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og deler kunnskap om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Årets seminar vil være interessant for de som arbeider med compliance og beskyttelse mot svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Seminaret passer for styremedlemmer, daglig ledere, ledere, internrevisorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert om metodebruk og risikoer for "fraud & corruption".

Sett av 13. november fra kl 13:00 til 17:00 i Forskningsparken, Oslo for å bli inspirert og få ny kunnskap om hvordan du beskytter virksomheten mot økonomisk kriminalitet.

Seminaret er gratis.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Seminar: Oslo Fraud Awareness Week

13. november 2019

13:00 til 17:00

Forskningsparken,

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

Program og foredragsholdere

13:00 - 13:10 | Introduksjon


Foredragsholder: advokat Erling Grimstad
13:10 - 13:50 | Virtuell valuta og økonomisk kriminalitet


Foredragsholder: Hanne Hodnungseth og Daniel Sollie, ØKOKRIM
13:50 - 14:00 | Pause


Pause med enkel bevertning.
14:00 - 14:45 | Organisert kriminalitet i bygg og anlegg


Foredragsholder: Andreas Meeg-Bentzen, politiet
14:45 - 15:30 | Sanksjoner og risiko for regelbrudd


Foredragsholder: Fredrik Hulting
15:30 - 15:45 | Pause


Pause med enkel bevertning.
15:45 - 16:15 | Hvilken informasjon kan du finne i elektroniske spor?


Foredragsholder: Åge Østereng
16:15 - 17:00 | Risikoen for regelbrudd når du jakter på misligheter


Foredragsholder: Erling Grimstad