Nordmenn er villige til å hvitvaske penger - 

viser vår undersøkelse

En undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, tyder på at nordmenn har en tilbøyelighet til å opptre som stråmenn.

 

15. oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft i Norge. Med dette regelverket skjerpes kravene til rapporteringspliktige foretak. I denne sammenheng har vi undersøkt hvorvidt nordmenn er villige til å opptre som stråmenn ved hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Personene ble stilt fire spørsmål. Spørsmålene og resultatet ser du nedenfor. 

Hva er en stråmann?

En stråmann, eller et "muldyr", er en person som foretar en rettslig disposisjon på vegne av en annen person. Dette innebærer at personen som reelt sett står bak disposisjonen - for eksempel ved pengeoverføringer - kan være 

anonym.

Hva mener vi med "tilbøyelighet"?

I vår undersøkelse bruker vi begrepet "tilbøyelighet" for personer som har svart følgende på spørsmålene: 1) Ja, helt sikkert, 2) Ja, ganske sikkert, og 3) Kanskje.

Økende skepsis ved informasjon om svarte penger

Spørsmål: Dersom du fikk vite at det kunne være "svarte" penger du skulle overføre, ville du takket ja til oppdraget?

Størst skepsis ved informasjon om utbytte fra ulovlige handlinger

Spørsmål: Dersom du fikk vite at pengene du skulle overføre var utbytte fra ulovlige handlinger, ville du takket ja til oppdraget?

© 2017-18 Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

  • White LinkedIn Icon

Hva er konklusjonen?

Én av fem nordmenn viser tilbøyelighet til å være stråmenn

18 % av disse (ca. 4 % av hele befolkningen - over 200 000 nordmenn) viser tilbøyelighet også ved informasjon om at pengene stammer fra ulovlige handlinger

Last ned rapporten her: