Vil du bli en del av teamet?

Som medarbeider hos oss blir du en del av et av Norges fremste fagmiljøer innen gransking og compliance. Vårt team består av mennesker som er lidenskapelig opptatt av å forebygge økonomisk kriminalitet, og vi ønsker alltid nye, engasjerte kolleger velkommen.

Vårt firma kjennetegnes av høy faglig kvalitet, engasjement og integritet. Vi har et stort internasjonale nettverk og flere samarbeidspartnere, som gjør oss rustet til å påta oss komplekse oppdrag både innenfor og utenfor landets grenser. Mye av vårt arbeid foregår i team og vi har en særlig satsning på innovasjon og kunnskapsdeling. Dette, sammen med vår spisskompetanse, skiller oss ut fra andre i bransjen.

Med lokaler i et start-up-miljø i Forskningsparken har vi en unik mulighet til å være tett på utviklingen innen teknologi og forskning. Dette gir oss en særegen mulighet til å utvikle løsninger innen juss-tech og compliance, noe AML-appen er et eksempel på. Vi ønsker å bidra inn i og videreutvikle bransjen, noe vi forsøker å oppnå gjennom kompetansedeling på flere plattformer, blant annet podcasten vår Økrimpodden og med våre arrangementer som Bistandsseminaret og Oslo Fraud Awareness Week.

Hva kan vi tilby?

Som ansatt hos oss blir du en del av et uformelt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø, med stort rom for fleksibilitet i hverdagen. Vi erfarer at gode resultater og høy trivsel kommer av god balanse mellom jobb og fritid, og vi legger til rette for dette.

Vi ønsker at du som ansatt hos oss skal lykkes. Derfor vil vi sørge for at du blir utfordret og opplever videreutvikling. Du vil bli gitt spennende arbeidsoppgaver innen våre fagområder, herunder gransking, anti-hvitvasking og terrorfinansiering, anti-korrupsjon, personvern m.v.. Dette på tvers av flere bransjer. Samtidig påtar vi oss prosessoppdrag innen utlendingsrett, som deltagere i NOAS sitt domstolsprosjekt.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter personer med stor interesse for våre fagfelt, gjerne med erfaring med tilsvarende eller lignende arbeidsoppgaver. Videre ser vi etter fremoverlente personer som ikke er redd for å ta ansvar og møte nye utfordringer. Teamarbeid er en stor del av hverdagen vår og vi ønsker derfor ivrige lagspillere som vil bidra inn i et godt arbeidsmiljø.

Vi tar løpende imot søknader på stilling som advokatfullmektig eller advokat. Søknad, C.V. og karakterutskrift kan sendes til hello@governance.no.

Mulighet for trainee-opphold

Som trainee hos oss får du et unikt innblikk i hverdagen som advokatfullmektig innen områdene gransking og compliance. Vi tilbyr et lærerikt og utfordrende opphold, der du får spennende og varierte arbeidsoppgaver. Som trainee får du delta aktivt i våre prosjekter, og du arbeider som en del av teamet med egen kontorplass. Du får tett oppfølging fra de ansatte i firmaet og fortløpende tilbakemeldinger på ditt arbeid.

Vi ansetter studenter som har fullført 3. året på master i rettsvitenskap, er faglig dyktige og har en interesse for våre fagområder. Trainee-oppholdet strekker seg over et halvt år, med arbeid 1-2 dager i uken. Vi tilbyr en fleksibel arbeidsordning, og vil tilrettelegge for at stillingen ikke kolliderer med undervisning, eksamen, masterinnlevering og liknende.

Vi tar løpende imot søknader på stilling som trainee. Søknad, C.V. og karakterutskrift kan sendes til hello@governance.no.

Ønsker du å samarbeide med oss?

Vi benytter aktivt vårt internasjonale nettverk til oppdrag og prosjekter. Nettverket vårt består av selskaper og enkeltpersoner innen advokatvirksomhet, revisjon og regnskap, økonomi, finans, eiendom mv. Dersom du er interessert i å samarbeide med oss eller inngå i vårt nettverk av samarbeidspartnere, er du velkommen til å sende oss en e-post på hello@governance.no eller kontakte en av våre ansatte direkte.