Ingvild Helene Fredriksen

Advokatfullmektig

Ingvild er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Ingvild har kompetanse innen varsling, gransking, anti-hvitvasking, anti-korrupsjon, avdekking og forebygging av økonomiske misligheter, sanksjoner, næringslivets menneskerettighetsansvar, personvern og kryptovaluta. Hun har særlig erfaring med varsling, gransking og personvern.

Ingvild har vært prosjektmedarbeider i en rekke varslingssaker og granskinger. Hun har blant annet deltatt i undersøkelse av påstander om seksuell trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, mobbing, og bedrageri. Videre har hun vært med på å utarbeide personvernrammeverk for flere virksomheter, og har erfaring med blant annet utarbeidelse av databehandleravtaler, risikovurderinger, rutiner, personvernerklæring og innebygd personvern.

I tillegg til juridiske oppdrag fra klienter deltar Ingvild i arbeidet med å oppdatere det faglige innholdet i AML-appen.

Ingvild har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra 2021 med spesialisering i Data Privacy Law (GDPR), Cybersecurity law og selskapsrett fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave om advokaters taushetsplikt. Ingvild har tidligere studert International studies ved Dowling College i New York og har erfaring fra praksisopphold i flere advokatfirmaer og i tingretten.

Ingvild H. Fredriksen

Advokatfullmektig

Tlf: (+47) 452 35 463

Epost: ihf@governance.no

LinkedIn