Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Tema: Håndtering av varslingssaker i bistandsorganisasjoner

Seminaret er gratis. 

Problemer med påmelding? Send oss en e-post: hello@governance.no

Bistandsseminaret vil avholdes som webinar. 

Program og foredragsholdere

10:45 - 10:50 | Introduksjon


Foredragsholder: Erling Grimstad
10:50 - 11:20 | Korrupsjonsindeksen fra Transparency International


Foredragsholder: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge
11:20 - 11:30 | Pause

11:30 - 12:30 | Oppdatering fra Sentral kontrollenhet og Norad, og erfaringer fra behandling av varslingssaker


Foredragsholder: Kontrolldirektør Martin Sørby, Sentral Kontrollenhet, Utenriksdepartementet og leder av Norads varslingsteam, Svend Thorleif Skjønsberg.
12:40 - 13:05 | Håndtering av varslingssaker om seksuell trakassering


Foredragsholder: Erling Grimstad
12:30 - 12:40 | Pause

13:05 - 13:15 | Avslutning


Seminar for bistandssektoren

28. april 2021

10:45 til 13:15

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no