Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Tema: Internkontroll i bistandsorganisasjoner for å forebygge misligheter og korrupsjon. 

Seminaret er gratis. 

Problemer med påmelding? Send oss en e-post: hello@governance.no

Bistandsseminaret vil avholdes som webinar. 

Program og foredragsholdere

13:30 - 13:45 | Introduksjon


Foredragsholder: Erling Grimstad
13:45 - 14:15 | Kort om statens nulltoleranse for økonomiske misligheter og oppdatering fra Sentral kontrollenhet


Foredragsholder: Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet vil gå gjennom statens nulltoleranse for økonomiske misligheter i bistandsarbeid, og gi en oppdatering med erfaringer og om risikobildet.
14:15 - 14:45 | Risiko for korrupsjon i land der norsk bistand opererer


Hva er trendene og hvilke former for korrupsjon må bistandsorganisasjonene være oppmerksomme på? Foredragsholder: Transparency International
14:45 - 15:30 | Anbefalinger fra antikorrupsjonsnettverket om tiltak for å forebygge korrupsjon


Foredragsholder: Leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe.
15:30 - 15:45 | Spørsmål, avslutning og oppsummering


Seminar for bistandssektoren

22. april 2020

13:30 til 15:45

Webinar

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no