Our events (Norwegian)

bilde til web.png

Kurs hvor vi er foredragsholdere

Styrelederskolen

Torsdag,

12.mars 2020

12:50 - 13:50

Styrelederskolen arrangerer intensivseminar 13. - 13. mars 2020. Erling Grimstad skal holde foredrag om Antikorrupsjon og økonomisk kriminalitet - styrets ansvar. Les mer her

IIA Norge

Mandag og Tirsdag,

16. - 17. mars 2020

8:30 - 16:30

Misligheter og gransking (to dager):

Metoder for å forebygge og avdekke misligheter. Les mer her.

IIA Norge

Tirsdag,

21. april 2020

9:00 - 16:30

Lær å håndtere varslingssaker - og menneskene involvert

Les mer her.