Our events (Norwegian)

bilde til web.png

Kurs hvor vi er foredragsholdere

Styrelederskolen

Fredag,

18. oktober 2019

8:30 - 9:35

Styrelederskolen arrangerer intensivseminar 17. - 18. oktober 2019. Erling Grimstad skal holde foredrag om Antikorrupsjon og økonomisk kriminalitet - styrets ansvar. Les mer her

IIA Norge

Mandag,

28. - 29. okt 2019

8:30 - 16:30

To dager:

Metoder for å forebygge og avdekke misligheter. Les mer her.