Anti-korrupsjon

I ØKOKRIMs trusselvurdering for 2018 fremgår det at korrupsjon fortsatt er et stort problem i både privat og offentlig sektor. Undersøkelser gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd viser at omlag 10 % av norske virksomheter kjenner til tilfeller av korrupsjon i egen bransje. 

En korrupsjonsavsløring medfører ofte at virksomheten blir utsatt for vesentlig omdømmetap og kan lide alvorlig økonomisk skade. Den senere tiden har man også sett flere eksempler på at ledelsen har måtte gå som følge av slike avsløringer. Både virksomheten og enkeltansatte risikerer dessuten å bli straffeforfulgt av politiet.

Virksomheter bør ha et bevisst forhold til anti-korrupsjonsarbeid. Vi har lang erfaring med å bistå både private og offentlige aktører i deres arbeid med å forhindre korrupsjon. Slik bistand omfatter både utarbeidelse av anti-korrupsjonsprogram i egen virksomhet og oppfølging av mistanke om korrupsjon (se våre tjenester om gransking).

Med bakgrunn fra blant annet politiet, har vi mange års erfaring med etterlevelse av norsk anti-korrupsjonslovgivning. Gjennom en rekke oppdrag for internasjonale selskap med virksomhet over hele verden, har vi også regulatoriske kjennskap til andre nasjoners anti-korrupsjonsregelver, herunder Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) og UK Bribery Act.

Vi bistår med blant annet

 • Utarbeidelse og implementering av anti-korrupsjonsprogram i virksomheten.

 • Utarbeidelse og implementering av etiske retningslinjer (Code of conduct)

 • Utarbeidelse og implementering av andre rutiner (slik som varslingsrutiner, metodikk for bakgrunnsundersøkelser, krav til valg av leverandører m.m.).

 • Gjennomføre bakgrunnsundersøkelser (Integrity Due Diligence - IDD) av leverandører, agenter, samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

 • Opprettelse og organisering av en compliance-funksjon, samt etablere god internkontroll.

 • Gjennomføre kurs og opplæring av ansatte. 

 • Juridiske vurderinger ved mistanke om lovbrudd.

 • Bevisvurdering.

 • Sikring av verdier og informasjon.

 • Gjennomføre gransking, undersøkelser eller faktautredninger for å kartlegge de faktiske forhold, hendelsesforløp, årsakssammenheng eller ansvarsforhold.

 • Rådgivning og bistand ved kommunikasjon med offentlige myndigheter.

 • Bistand i krav om erstatning av økonomisk tap.

Aktuelt

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no